Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Αρχαιολογικός χώρος Σουνίου Ορφικός ύμνος Ποσειδώνος


Ποσειδώνος

(θυμίαμα σμύρναν)

Κλύθι, Ποσείδαον γαιήοχε, κυανοχαίτα,
ίππιε, χαλκοτόρευτον έχων χείρεσσι τρίαιναν,
ός ναίεις πόντοιο βαθυστέρνοιο θέμεθλα,
ποντομέδων, αλίδουπε, βαρύκτυπε, εννοσίγαιε,
κυμοθαλής, χαριδώτα, τετράορον άρμα διώκων,
ειναλίοις ροίζοισι τινάσσων αλμυρόν ύδωρ,
ός τριτάτης έλαχες μοίρης βαθύ χεύμα θαλάσσης,
κύμασι τερπόμενος θηρσίν θ' άμα, πόντιε δαίμον:
έδρανα γής σώζοις καί νηών εύδρομον ορμήν,
ειρήνην, υγίειαν άγων ηδ' όλβον αμεμφή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου